Introductie

De Stichting Straatkinderen Bolivia komt op voor kinderen in Bolivia waarbij de basisbehoeften in gevaar zijn, zoals onderdak, voeding, medische zorg, hygiëne en scholing. In de toekomst willen we ons ook bezig houden met milieu gerichte projecten.Stichting Straatkinderen is opgericht in 2001. Sinds die tijd hebben we veel contacten gelegd in Bolivia, met name in de stad Cochabamba en de omgeving van Rurrenabaque. Wij hebben een bestuur van 3 leden, tevens zijn er enkele vrijwilligers, o.a. uit de lokale Boliviaanse gemeenschap.

We zijn echter nog steeds op zoek naar vrijwilligers, bij voorkeur mensen die zelfstandig projectmatig kunnen werken. Als iemand zich geroepen voelt!

Stichting Straatkinderen staat ook open voor mensen die hun eigen project willen opzetten.

Menno Staarink
Stichting Straatkinderen Bolivia
Westeinde 52N
2512HE Den Haag
070-3809174
Donaties op giro: 9693251
www.kinderenvanbolivia.nl
kindbolivia@hotmail.com